cabazite محققان بیماری دوچرخه مطالعه

cabazite: محققان بیماری دوچرخه مطالعه مبتلا شدن دوچرخه سوار دوچرخه سواری اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مجوزی جهت تجمع در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر نشده است/ تجمعات غیرقانونی است ، استاندار تهران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هیچ مجوزی جهت برگزاری تجمع در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر نشده هست، بنابراین هرگونه تجمع غیرقانونی است.

مجوزی جهت تجمع در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر نشده است/ تجمعات غیرقانونی است ، استاندار تهران

استاندار تهران: مجوزی جهت تجمع در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است

عبارات مهم : ایران

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: هیچ مجوزی جهت برگزاری تجمع در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر نشده هست، بنابراین هرگونه تجمع غیرقانونی است.

محمد حسین مقیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هیچ درخواست مجوزی جهت برگزاری تجمع به استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نرسیده است و استانداری هم هیچ مجوزی صادر نکرده است.

مجوزی جهت تجمع در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر نشده است/ تجمعات غیرقانونی است ، استاندار تهران

وی ادامه داد: بنابراین چون مجوزی صادر نشده هست، برگزاری هرگونه تجمع در پایتخت کشور عزیزمان ایران غیرقانونی است.

واژه های کلیدی: ایران | برگزاری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs